För nyheter och information titta på och gilla

vår Facebook-sida.

 

For news and information check and like

our Facebook page.

 

 

 

email: mbb@malmobrassband.com

Februari

4:e söndag kl 11

Gudstjänstspelning, Stadionkyrkan Malmö

 

Mars

25:e söndag kl 11

Gudstjänstspelning i Hyby nya kyrka

 

30:e fredag kl 11

Långfredag gudstjänstspelning, Stadionkyrkan Malmö

April

 

30:e april kl 19

Valborg, Ulricedalskyrkan Malmö

 

Maj

1:a tisdag kl 18

Vårkonsert, Stadionkyrkan Malmö

 

10:e torsdag kl 9

Gudstjänstspelning, Alnarpsparken.

 

10:e torsdag kl 14

Gudstjänstspelning, Södra Sallerups prästgård